# پیشواز_محلی

فریدون پور رضا - آلبوم گیله لو

فریدون پور رضا - آلبوم گیله لو   نام کد آهنگ پیشواز گوش کردن گوسن دخان 5512479 هیلوی 5512480 گیله لو 5512481 لیلی ماری 5512482 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش دوم

  قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن آت چاپان 5515931   شالیق بیلن 5515932 میهمان دور 5515933 صنم و غریب 5515934 (نحوه فعالسازی: ارسال کد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش سوم

  قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن گل خانم 5515926   کورآغلو 5515927 گورسن گلن 5515928 بوجنت دور 5515929 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش چهارم

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن گلن 5515930   نار آغاجی بی کلام 5515922 سیل بیلانی 5515923 آق منگلی 5515924 (نحوه فعالسازی: ارسال کد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن - بخش پنجم

قلیچ انوری - آلبوم رقص و شادیانه های ترکمن   نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن آی انش 5515925   بخت خان 5515920 نارآغاجی 5515921 ذکر خنجر 5515919 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش اول

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن برداشت و چوب بازی 5512626   یه لمبه 5512627 سرناز دشتی عزیز دلمی 5512628 شیر علی مردون 5512629 (نحوه فعالسازی: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری - بخش دوم

کاکاخان حسنی - آلبوم رقص های بختیاری نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن سرناز 5512630   دی بلال 5512631 سوار بازی 5512632 مرجنگه 5512633 (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

محسن کرامتی-186 تصنیف قدیمی

محسن کرامتی نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن پادشاه خوبان 5511312   فراق 5511313   مژگان سیاه 5511314   تمنای دل 5511315   عهد شباب 5511316   ایران هنگام کار است 5511317   امشب شب مهتابه 5511318   یار غم خوار 5511319   رخ نگار من 5511320   سنبل به چمن 5511321   ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان - بخش دوم

شیرمحمد اسپندار - موسیقی بلوچستان نام  کد آهنگ پیشواز گوش کردن قلندر 5516745 ساز بادی2 5516746 سوت براهویی 5516747 کلمپور 5516748 ساز بادی3 5516749 غزل 5516750 لیکو دلگانی2 5516751  (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید